Q PROTECT

Rury karbowane w kręgach QRK FLEX

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w wykopach otwartych. Dzięki karbowanej, dwuściennej konstrukcji posiadają wysoką odporność na ściskanie - powyżej 450N i spełniają tym samym wymagania dla rur osłonowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

Symbol Średnica zewnętrzna / wewnętrzna [mm] Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 Zestaw [m]
QRK 40 FLEX 40/32 250 N / 450 N 50
QRK 50 FLEX 50/41 250 N / 450 N 25/50
QRK 63 FLEX 63/52 250 N / 450 N 25/50
QRK 75 FLEX 75/61 250 N / 450 N 25/50
QRK 90 FLEX 90/75 250 N / 450 N 25/50
QRK 110 FLEX 110/94 250 N / 450 N 25/50
QRK 125 FLEX 125/108 250 N / 450 N 25/50
QRK 160 FLEX 160/136 250 N / 450 N 25
QRK 200 FLEX 200/176 250 N / 450 N 25

  • dostarczane w kręgach o długości 25 lub 50m
  • kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony
    dla średnic > 110mm
  • produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
  • dostarczane ze złączką i linką ułatwiającą zaciąganie przewodów
  • średnice 63, 90, 125 i 200mm dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie
  • na zamówienie dostępne też rury karbowane jednościenne oznaczane dodatkową literą J np.: QRKJ 50 Flex, QRKJ 75 Flex, QRKJ 110 Flex
  • istnieje możliwość wykonania wybranych średnic rur w innych klasach wytrzymałości na ściskanie np.: 250N lub 750N - produkty dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie

qsystems

Q-SYSTEMS Sp. z o.o.         
ul. Usługowa 15, 64-100 LESZNO

tel. +48 65 322 20 94
e-mail: biuro@qsystems.pl

ik fb